Nội dung

Phong cách

dự toán ngân sách cho nhà máy chế biến khoáng sản

Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ...

2021-9-29 · Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Nhiều bất cập trong thu chi ngân sách tại các bộ, ngành ...

2021-10-12 · Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), công tác thu ngân sách tại các bộ, ngành, địa phương còn bộc lộ nhiều bất cập, nguy cơ thất thu ngân sách, trong khi nhiều nơi vẫn chi chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguồn kinh phí...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

2021-8-10 · Thông tư nêu rõ, xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc triển khai chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy ...

Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm ...

2021-7-13 · Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 [1] Trong đó: Thu thuế, phí và thu khác đạt 1.316.976 triệu đồng, bằng 39% dự toán HĐND tỉnh, bằng 132% so cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 365.331 triệu đồng, bằng 73% dự toán HĐND tỉnh, bằng 171% so cùng kỳ.

Tp Hồ Chí Minh giải bài toán ngân sách từ nguồn lực nhà, …

2021-10-21 · Trong năm 2021, Tp Hồ Chí Minh được giao dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020. Với diễn biến thu ngân sách trong những tháng gần đây, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đạt trên 90% ...

THẨM TRA VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ ...

2020-10-20 · Tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 20/10/2020, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả ...

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017: Đã chuyển biến ...

2019-11-26 · (BKTO) - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN cho biết, quyết toán thu NSNN năm 2017 là 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán giao, bằng 116,8% thực hiện năm 2016 và đạt mức tăng cao nhất so với 2 ...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm ...

2021-8-10 · Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 được xây dựng theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; có đầy đủ thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với Nghị quyết của Đảng, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một ...

Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ...

2021-10-24 · Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư triển khai dự án, nhà đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến song song với việc lập thủ tục xin Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

Quảng Ninh thu ngân sách vượt dự toán năm 2020 | VOV.VN

2020-12-29 · VOV.VN - Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách hơn 49.000 tỷ đồng, vượt dự toán được giao, chi ngân sách địa phương gần 30.000 tỷ đồng. Thông tin do Cục Thống kê Quảng Ninh công bố chiều nay (29/12).

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2021-8-9 · (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo ...

Đảm bảo dự toán cân đối ngân sách năm 2021 | Thời báo ...

2021-10-1 · Với các giải pháp quyết liệt để khống chế được dịch bệnh, dự kiến nhu cầu chi cho phòng, chống dịch trong những tháng còn lại của năm sẽ bớt căng thẳng, là cơ sở để không phải trình Quốc hội điều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách năm 2021.

Kế hoạch 5481/KH-UBND 2021 dự toán ngân sách nhà …

 · Kế hoạch 5481/KH-UBND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ …

Ngành Thuế thu ngân sách năm 2018 vượt 7,2% dự toán ...

2019-1-8 · Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 cho thấy, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Đáng chú ý là thu ngân sách trung ương đã vượt dự toán …

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách …

2021-10-11 · Việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Khắc phục bất cập trong chi ngân sách nhà nước

2020-6-5 · Khắc phục bất cập trong chi ngân sách nhà nước. (BKTO) - Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 vừa được trình Quốc hội cho thấy, mặc dù Chính phủ đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách song vẫn còn không ít hạn chế, bất cập ...

Quyết định 15/QĐ-UBND 2019 phát triển kinh tế xã hội dự ...

2021-9-29 · Quyết định 15/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chỉ thị 13/CT-TTg 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế

Mục tiêu năm 2019: GDP đạt 6,8%. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ngày 24/05/2018. Chỉ thị đặt ra mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy ...

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2021-8-10 · Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Thông tư nêu rõ, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ...

Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước ...

Nghị quyết 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm, ban h ành ngày 13/11/2017 1. Giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,795 tỷ đồng, đồng thời tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,795 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã ...

Hé lộ bức tranh ngân sách nhà nước năm 2022

Thu nội địa tăng 6 - 8% Về bức tranh ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng dự toán thu NSNN năm 2022 phải bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tài chính thế giới và trong nước trong bối cảnh tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, khó ...

Thu ngân sách nhà nước năm 2020: Nhiều khó khăn

2020-2-22 · Thu ngân sách nhà nước năm 2020: Nhiều khó khăn. . . (Báo Quảng Ngãi)- Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất bảo dưỡng định kỳ tổng thể lần 4, các khoản thu đột biến từ một số dự án lớn sẽ không phát sinh, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất bia ...

Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán …

1 Thông tư 61/2021/TT-BTC. 1.1 THÔNG TƯHướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. 2 Chương I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021. 2.1 Điều 1.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2021-8-10 · Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài ...

2021-10-28 · Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.

Thông tư 132/2017/TT-BTC thực hiện dự toán ngân sách …

Tiếp tục thực hiện ổn định tỉ lệ % phân chia, sử dụng nguồn thu ngân sách. Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó, 2018 là năm thứ hai trong thời kỳ ...

Thuế chuyển nhượng dự án quyền thăm dò, khai thác, chế ...

2018-1-26 · Theo dự thảo thông tư mới, tổ chức, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 53 Nghị định 160/2005/NĐ-CP nay có chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến ...

Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo

2014-6-12 · Ngoài các dự án trong khu công nghiệp, ... còn có các nhà máy chế biến thủy sản công suất 20.000 tấn/năm, sản xuất bánh phồng tôm 5.500 tấn/năm, xay xát lau bóng gạo 1,7 triệu tấn/năm, sản phẩm may mặc 7 triệu sản phẩm/năm. Nhà máy sản xuất tân

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm ...

2021-8-10 · Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Ngày đăng : …